maandag 7 december 2015

Jet Bussemaker brengt safe houses voor LHBT asielzoekers onder de aandacht

Minister Jet Bussemaker (Emancipatie) brengt safe housesvoor LHBT-asielzoekers ter inspiratie onder de aandacht van gemeenten. Dat blijkt uit een brief van de bewindsvrouw aan tweeënveertig 'regenbooggemeenten'. COC Nederland is blij met de brief en vraagt Nederlandse gemeenten om daadwerkelijk safe houses voor de groep in te richten.

Het COC pleitte onlangs in een brief aan staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) en minister Jet Bussemaker voor safe houses voor LHBT asiel- zoekers die zich onveilig voelen in de noodopvang. Dijkhoff wil daartoe geen initiatief nemen, zo bleek onlangs uit antwoord op Kamervragen van de PvdA.

Bussemaker schrijft aan de regenbooggemeenten dat zij verschillende signalen heeft ontvangen 'over gevallen van pesterijen, discriminatie en bedreigingen van deze kwetsbare groep asielzoekers'. Ze noemt die signalen 'zorgelijk' en brengt ter inspiratie acties onder de aandacht zoals die in Amsterdam en Zaanstad zijn ondernomen.

Zoals op vrijdag 4 december bekend werd, biedt Amsterdam op meerdere locaties aparte opvang aan LHBT-asielzoekers die daaraan behoefte hebben. Zaanstad biedt opvang en ondersteuning aan LHBT's met een verblijfsvergunning.

Het COC luidde op 22 oktober de noodklok over de veiligheidssituatie van LHBT's in de noodopvang. De belangenorganisatie ontving binnen korte tijd klachten van veertien LHBT asielzoekers die zich onveilig voelen in de opvang. Ze worden uitgescholden, gepest en bedreigd vanwege hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit. De meldingen komen van verschillende opvanglocaties.

COC Nederland wil dat, naast gemeenten, ook het kabinet aanvullende maatregelen neemt om de reguliere (nood-) opvanglocaties veilig te maken voor LHBT's. Zo moet er volgens het COC voor elke opvanglocatie een vertrouwenspersoon komen die de klachten van LHBT asielzoe- kers en andere kwetsbare groepen behandelt. Tegen discriminatie in asielzoekerscentra moet stevig worden opgetreden.

De regenbooggemeenten die Bussemaker met haar brief benadert, werken actief aan acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT's). Ze ontvangen daarvoor financiële ondersteuning van OCW en advies van kenniscentrum Movisie.

Zie ook:  

bronnen: COC.nl – COC Nederland / YouTube.com – ZoomIn.tv


     ◄  Interview met Jet Bussemaker & Klaas Dijkhoff ‼