zaterdag 19 april 2014

Vereniging 'Martijn' | "De Hoge Raad verbiedt Pedofielenvereniging Martijn" ‼

De pedofielenvereniging Martijn moet worden ontbonden. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. De Raad volgt daarmee het advies van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

Volgens de Raad bagatelliseert Martijn de gevaren van seksueel contact met jonge kinderen en propageert en verheerlijkt Martijn deze contacten. Seksueel contact tussen volwassenen en jonge kinderen wordt in Nederland als een ernstige aantasting van de lichamelijke en seksuele integriteit van het kind beschouwd. Het kind kan daardoor grote en blijvende psychische schade oplopen en dat moet worden voorkomen, vindt de Raad.

Grondwet
Bij de beoordeling heeft de Raad ook naar het recht van vereniging gekeken ‼ Hoewel dit recht in de Grondwet is vastgelegd, vindt de Raad dat "in dit zeer bijzondere geval" de vereniging verboden en ontbonden moet worden en wel "in het belang van de bescherming van de gezondheid en van de rechten en vrijheden van kinderen".

Hof Leeuwarden
De Raad vernietigt de uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden van vorig jaar. Volgens het hof waren uitingen en gedragingen van Martijn verwerpelijk, maar was er onvoldoende grond voor een verbod.

Er waren geen strafbare feiten gepleegd en veroordelingen van bestuursleden of voormalige bestuursleden voor het plegen van seksuele delicten konden de vereniging niet worden aangerekend. Het OM legde zich daar niet bij neer en ging in cassatie.

Advies advocaat-generaal
De advocaat-generaal bij de Hoge Raad adviseerde vorige maand om Martijn wel te verbieden. Zijn advies wordt in de meeste gevallen door de Raad overgenomen en ook nu is dat gebeurd.
 
Martijn werd in 1982 opgericht, in een tijd dat pedofilie minder omstreden was.

Zie ook: 
Hoge Raad beslist over vereniging Martijn  /  Wel of geen verbod voor Martijn  /  Pedofiele gevoelens waren ooit minder vreemd      
Advocaat van Vereniging Martijn teleurgesteld  /  Seks met kinderen moest kunnen  VVD en CDA blij met verbod van 'Martijn'
Einde vereniging Martijn ‼  /  Vereniging Martijn → Wiki  "Heel blij, belang van kind is groter dan vrijheid van meningsuiting"
Pedofielenvereniging nu écht verboden, wie vindt wat ?!  'We kunnen het boek Martijn sluiten'  /  Hoge Raad verbiedt Martijn
Dader kreeg tips via website vereniging Martijn  /  Pedo-club Martijn verboden  /  Ver. Martijn definitief verboden en ontbonden
Dit vinden politici, advocaten en schrijvers van het verbod ...  /  Verbod op Martijn: "De PVV heeft ook een ontwrichtend effect"

bronnen: NOS.nl - NOS Journaal