zaterdag 27 januari 2018

Homo's trouwen in Denemarken en 'Russische ambtenaar' erkent het huwelijk

Rusland  Huwelijk    Het Russische Homokoppel Pavel Stotsko en Evgenii Voitsekhovskii trouwde op 04 januari in Denemarken. Bij hun terugkeer in Moskou heeft de bevoegde ambtenaar hun paspoort  waarop vermeld stond dat ze "getrouwd zijn"  zonder enige twijfel de juiste stempel gegeven.

Pavel Stotsko en Evgenii Voitsekhovskii deelden het nieuws op Facebook   "De ambtenaar stelde 'de nodige documenten' zonder extra vragen op", getuigde Pavel Stotsko op een onafhankelijke televisiezender.
                                                  
                                             
                                       
Man en Vrouw ?! 
Artikel 14 van het Familiewetboek stelt dat huwelijken die in het buitenland zijn voltrokken geldig zijn in Rusland zolang de getrouwde parters geen bloedverwanten zijn, ze geen adoptierelatie hebben, beide partners ongehuwd en toerekeningsvatbaar zijn. Dat de twee partners van hetzelfde ge- slacht zijn, is geen bezwaar. Het wetsartikel stelt wel dat "man en vrouw toestemming hebben gegeven".

Het huwelijk van dit Homokoppel is weliswaar erkent, maar het valt nog af te wachten of dit de deur opent voor andere HoLeBi-koppels. 

bronnen: ZiZo-Magazine.be / PinkNews.co.uk / YouTube.com / Facebook.com  ZiZo-Online.be