zaterdag 20 mei 2017

Ombudsman onderzoekt klachten van Stichting Platform Keelbos over HOP's ‼

Ombudsman – HOP's  →  De 'Nationale Ombudsman' opent een onderzoek naar twee klachten van de 'Stichting Platform Keelbos' over Homo–ontmoetingsplaatsen (HOP's).  De Stichting Platform Keelbos heeft een aantal klachten bij de Nationale Ombudsman ingediend over verschillende overheidsinstanties en de wijze waarop wordt omgegaan met de belangen van bezoekers van HOP's. De 2 klachten waar nu onderzoek naar wordt gedaan, zijn klachten over 't directoraat-generaal 'Rijkswaterstaat' (RWS) van het Ministerie van Infra- structuur en Milieu (I&M).

► Een klacht gaat over de manier van handelen na een verzoek in gesprek te gaan over de gevolgen voor een HOP door de voorgenomen grens- correctie 'Eijsder Beemden' ‼  De andere klacht gaat over het niet nakomen van eerder gedane toezeggingen om met de stichting contact op te nemen. De stichting klaagt erover dat RWS de verzoeker niet heeft benaderd voordat bij verzorgingsplaats 't Ginkelse Zand herstel van hekwerk plaatsvond.

'Stichting Platform Keelbos' verwacht dat een overheidsinstantie vooraf in overleg treedt om zo de belangen van de bezoekers van de HOP's mee te wegen bij een besluit en om mogelijke passende alternatieven of oplossingen te bespreken. De ombudsman heeft aan het ministerie gevraagd wat haar visie hierop is vanuit het oogpunt van participatie en inspraak.

De Nationale Ombudsman verwacht het onderzoek na de zomer af te kunnen ronden.
                     
Eerder geplaatst op GayNieuws.blogspot.nl:   
                                             
                 
                     
                      
bronnen: NationaleOmbudsman.nl / Platform-Keelbos.org