maandag 15 mei 2017

België - Jeroen Borghs - 40 jaar Çavaria | Jeroen blikt terug op 40 jaar Çavaria


België – Çavaria  →  Dit jaar viert Çavaria als LGBT-koepel haar veertigste verjaardag. De grote symbooldossiers zijn ondertussen bijna allemaal binnen maar toch ziet Jeroen Borghs – woordvoerder en communicatie·medewerker bij Çavaria – nog enkele werven die ver- wezenlijkt moeten worden.
                                                 

                                        
Jeroen Borghs: "We werken ook voor het welzijn voor HoLeBi's en Transgenders en daar merken we dat er nog heel wat problemen zijn  Zo zijn de suicide·cijfers aan de hoge kant bij HoLeBi's en Transgenders en zal er altijd een waakhond nodig zijn om erover te waken dat onze maatschappij de juiste kant op blijft evolueren"

bronnen: GayLive.be / YouTube.com