maandag 7 november 2016

Utrecht - D66 - Corine van Dun | "Transgender op landelijke kieslijst van D66"

Corine van Dun: "Ik heb me altijd ingezet om discriminatie van transgender personen tegen te gaan – onder andere als voorzitter van Trans- gender Netwerk Nederland   Zelf ben ik 28 jaar geleden in transitie gegaan en 26 jaar geleden heb ik een geslachtsaanpassende operatie ondergaan. Soms zeg ik dat ik 26 jaar ben, maar het lijf stamt uit 1953, 63 jaar dus. Ik ben trots op deze plek op de lijst en wil de belangen van transgender en intersekse personen behartigen, dat heeft onze blijvende aandacht nodig"
                                           
                                               
                                          
Corine van Dun is journalist en woont in Utrecht, waar ze namens D66 de werkgroep 'Zorg en Welzijn' voorzit en ze is ook lid van de perma- nente programmacommissie van de afdeling  In 2014 stond ze ook namens D66 op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze woont samen en heeft twee kinderen.

Zie ook:
bronnen: GaySite.nl / YouTube.com / Twitter.com – Corine van Dun