vrijdag 23 januari 2015

Goirle → De Leikant | "Rechter akkoord met afsluiten Homo-ontmoetingsplek"


  Een rechter in Noord-Brabant heeft besloten dat er gewoon een hek geplaatst mag worden bij de Homo-OntmoetingsPlek (HOP) langs de A58 bij Goirle. In een kort geding had 'Platform Keelbos' geëist dat dit hek niet geplaatst mag worden, maar de rechter oordeelde anders. Het platform strijdt voor het open houden van de homo-ontmoetingsplaatsen in ons land.

Lees HIER de volledige uitspraak ‼

Voor plaatsing van dat hek heeft de gemeente Goirle een vergunning verleend aan de particuliere eigenaar van de bewuste grond. De rechter vindt dat Platform Keelbos best de gemeentelijke bezwaarprocedure kan afwachten over de kwestie en op dit moment daarom geen belang heeft bij een bouwstop. Het hek dat het stuk bos afsluit van parkeerplaats Leikant langs de A58 bij Goirle komt er dus.

Stichting 'Platform Keelbos' vindt dat homo-ontmoetingsplekken bewaard moeten blijven. "In het kader van de sociale cohesie, participatie, integratie én emancipatie, is het belangrijk dat wordt ingezien dat homo-ontmoetingsplaatsen óók een onderdeel zijn van de vitaliteit en kwaliteit van de kern en de eigen woon- en leefomgeving van de homoseksueel in de gemeente. Homo-ontmoetingsplaatsen zijn in onze ogen en in dit kader een wezenlijk onmisbaar onderdeel van de vitale kern in de gemeente voor homoseksuelen," aldus de website van de stichting.

Zie ook: 
•  D66 stelt vragen over sluiting Homo-ontmoetingsplek "Parkeerplaats Leikant"       
  Protest tegen sluiting Homo-ontmoetingsplek  /  Stichting 'Platform Keelbos'
•  Leikant: Platform verliest geding tegen hek bij 'Homo-plek' aan A58 bij Goirle

bronnen: GaySite.nl / YouTube.com


UPDATE ‼                                                                                                                          25 januari 2015

De rechter heeft bepaald dat is de doorgang vanaf de parkeerplaats erkend als een openbare doorgang, maar alleen is de HOP niet meer te bereiken van af de gemeentelijke weg → De Gilzerbaan.

Dit blijkt uit: "Voorts is ter zitting gebleken dat er aan de noordzijde van het bosperceel in de bestaande afrastering - volgens het college eigendom van Rijkswaterstaat - een doorgang is gecreëerd en dat het bestreden besluit aan die situatie niets verandert, zodat niet kan worden gezegd dat het bosperceel na plaatsing van het vergunde hekwerk feitelijk niet meer openbaar toegankelijk is".

Met andere woorden: "De HOP vanaf de parkeerplaats wordt niet afgesloten en blijft toegankelijk".

De eigenaar heeft alléén een vergunning gekregen voor het plaatsen van het hekwerk dat op de bijlage is aangegeven met een Rode lijn.

Er staat een hek tussen het stuk bos en de parkeerplaats Leikant maar wel met een doorgang erin. Daar verandert niets aan. Daarom was er geen spoedeisend belang waardoor we het geding verloren hebben.

In de papieren editie van het 'Brabants Dagblad' is dat wel vermeld, maar weggevallen in de elektronische editie.

Het zal nog wel een vervolg krijgen, wat ons mogelijk veel geld gaat kosten. Bijdragen in die kosten is altijd welkom. 

Zie ook:  Platform Keelbos erin geslaagd Homo-ontmoetingsplaats open te houden  /  COC wil overleg over 'Homobosje' bij Riel
 
Voor meer informatie, bezoek onze website:  Stichting 'Platform Keelbos'

bron: Platform-Keelbos.org

XXXXXXXXXXX
PERSBERICHT ‼                                                                                                               30 januari 2015

Platform Keelbos verzoekt minister om plaatsing klaphekken.

Het bosperceel achter parkeerplaats "De Leikant" heeft in het Algemeen Belang een grote maatschappelijke functie want het is al meerdere decennia lang in gebruik als homo-ontmoetingsplaats (HOP).

Voor een betere, professionelere oplossing heeft 'Platform Keelbos' de minister verzocht om in de bestaande doorgang tussen de verzorgingsplaats 'De Leikant' langs de A58 én het daarachter openbare bos klaphekken te plaatsen in overeenstemming met het bestaande beleid wat in pragmatisch opzicht (best practises) de best denkbare oplossing is.

De Rechter van de Rechtbank Zeeland & West-Brabant te Breda heeft in haar uitspraak op 22 januari 2015 de doorgang én het bos formeel juridisch erkend als 'openbaar toegankelijk': "... aan de noordzijde van het bosperceel in de bestaande afrastering – volgens het college eigendom van Rijkswaterstaat – een doorgang is gecreëerd en dat het bestreden besluit aan die situatie niets verandert, zodat niet kan worden gezegd dat het bosperceel na plaatsing van het vergunde hekwerk feitelijk niet meer openbaar toegankelijk is".

Het bevoegde gezag in Goirle was in 2008 zich daar kennelijk niet bewust van het grote maatschappelijk belang en had de politie verzocht om een eind te maken aan deze HOP, waarover later Kamervragen zijn gesteld. De toenmalige Minister heeft erkend dat er niet werd voldaan aan zorgvuldigheidsvereisten bij een dergelijk optreden en dat dit in de toekomst vermeden dient te worden.

Het sluiten van een HOP behoort niet tot de zorgvuldigheidsvereisten als er géén gelijksoortig alternatief wordt aangeduid.

Voor meer informatie, bezoek onze website:  Stichting 'Platform Keelbos'

bronnen: Platform-Keelbos.org / BD.nl – Brabants Dagblad