woensdag 17 december 2014

Amerika – Bloeddonatie | "Opheffen van verbod bloeddonatie door Homo's" ‼

Sinds 1983 is het in de Verenigde Staten verboden voor homo's die vanaf 1977 seks hebben gehad met een andere man om bloed te doneren. Hier moet een eind aan komen en lesbische senator 'Tammy Baldwin' leidt de aanvraag om het verbod op te heffen en te herzien. Samen met 80 andere wetgevers schreven zij een brief aan het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken (VSZ), met de vraag deze te beantwoorden voor 22 december.
 
"Als de Verenigde Staten serieus zijn in het beschermen en verbeteren van onze bloedvoorraad, dan moeten wij de wetenschap omhelzen en ach- terhaalde stereotypes achterwegen laten". Vorige maand werd door het VSZ voorgesteld het verbod te vervangen door een time-out van een jaar nadat twee mannen seks met elkaar hebben gehad. De wetgevers vinden een dergelijke verandering eveneens achterhaald en discriminerend en vragen daarom om een beleid waarin gekeken wordt naar persoonlijke risicofactoren.

"Met grote vooruitgangen in het testen en traceren van hiv, is het wetenschappelijk en medisch verantwoord om het verbod te herzien. Bloed- donors moeten niet geaccepteerd of geweigerd worden vanwege hun seksuele oriëntatie, maar om de risico's van hun persoonlijk gedrag", zegt Christopher Brown, directeur LHBT Centrum van Geestelijke Gezondheidszorg.

Volgens het 'Williams Instituut' zal na het opheffen van het verbod, het percentage gedoneerd bloed stijgen met 2-4%. Dit bloed zal het leven van meer dan 1.8 miljoen extra mensen kunnen redden.

bronnen: OUT.tv / YouTube.com