maandag 18 juni 2018

Pijnacker-Nootdorp | "PvdD wil helderheid over ontmoetingsplaats in Ruyven"

Pijnacker-Nootdorp – HOP in Ruyven  →  De 'Partij voor de Dieren' in Pijnacker-Nootdorp twijfelt aan de woorden van het college van B & W over het beleid rond de Homo-ontmoetingsplaats (HOP) in 't recreatiegebied 'Ruyven'. De fractie stelde daar tijdens de beeld–vormende vergadering van de gemeenteraad over de financiële kadernota al vragen over.

Fractievoorzitter 'Carla van Viegen' wilde toen weten of er overleg was met de belangenorganisatie "Stichting Platform Keelbos" - die zich inzet voor dergelijke ontmoetingsplekken - over de inpassing van de HOP in het recreatiegebied.

Lees verder op de website van Pijnacker-Nootdorp-Actueel.nl:  "PvdD wil helderheid over HOP in Ruyven"

Oudere berichten:
bronnen: Pijnacker-Nootdorp-Actueel.nl / Facebook.com – Pijnacker-Nootdorp Actueel