dinsdag 2 januari 2018

LHBTI's | "Regenbooggemeenten lopen voorop met inclusie en LHBT-beleid" ‼

Regenbooggemeenten  →  Bij achttien Nederlandse "Regenbooggemeenten" begon men in 2008 met het Koploperprogramma ter be–vordering van de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT-inwoners ‼  De deelnemende gemeenten blijken het op het gebied van hun LHBT-beleid veel beter te doen dan de overige G50-gemeenten. 

► Hierbij hechten de deelnemende gemeenten veel waarde aan de extra financiering van het project vanuit het Ministerie van OCW. Ook wordt er gewezen op het belang van de "Regenbooggemeenten" voor de nieuwe trend waarin gemeenten hun doelgroepenbeleid steeds meer inruilen voor een inclusiebeleid. Dit zijn de voornaamste conclusies uit een onderzoek van Panteia en Atria.

De laatste jaren is er binnen de Westerse samenleving steeds meer aandacht voor de gelijke behandeling van en kansen voor diverse "minderheids- groepen", onder andere op het gebied van genderidentificatie en seksuele oriëntatie ‼  Een veelgebruikte afkorting op dit gebied is 'LHBT' of een van de vele variaties die hierop bestaan, waarmee grofweg gezegd verschillende groepen worden aangeduid die geen onderdeel zijn van de meerderheid die zich ofwel als man of vrouw identificeert en zich op seksueel gebied aangetrokken voelt tot leden van de andere sekse. 

Lees verder op de website van Consultancy.nl:  "Regenbooggemeenten lopen voorop met inclusie en LHBT-beleid" ‼

bronnen: Consultancy.nl / Facebook.com – Pedagogische en Onderwijswetenschappen UvA → Consultancy.nl