vrijdag 3 februari 2017

Den Haag – Politiek | "Bescherming Homoseksualiteit hoort in de Grondwet" ‼

Den Haag – Politiek  Grondwet    De Grondwet moet worden uitgebreid om homoseksuelen en gehandicapten beter te beschermen. Dat bepleiten D66, PvdA en GroenLinks.

Ze willen dat deze groepen expliciet worden benoemd in artikel 1 van de Grondwet, dat discriminatie verbiedt.  De partijen kwamen al eerder met het idee, maar hebben dit aangepast na overleg met belangenorganisaties.

Met de verkiezingen in zicht lijkt 't voorstel te kunnen rekenen op veel steun van andere politieke partijen. De ChristenUnie en de SP hebben het opgenomen in hun verkiezingsprogramma en ook het 'CDA'-congres steunde half januari een voorstel om het idee in het verkiezingspro- gramma op te nemen.
                               
                                           
                                  
►  Het idee komt vanavond aan de orde tijdens een verkiezingsdebat bij belangenorganisatie COC. De fractievoorzitters Halbe Zijlstra (VVD), Alexander Pechtold (D66) en minister Lodewijk Asscher zullen daarbij aanwezig zijn.

Al in 2007 kwam D66 met het idee, en werd het onderzocht door een commissie.

Artikel 1
||  De huidige tekst van artikel 1 blijft in de plannen uitgangspunt. Die luidt: "Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke ||  gezindheid, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan". Daar worden wat de partijen betreft de gronden "handicap en hetero- of ||  homoseksuele gerichtheid" aan toegevoegd.

Zie ook:
bronnen: NOS.nl / Facebook.com – RTL Nieuws  / Facebook.com – COC Nederland