vrijdag 11 april 2014

Bisdom van Roermond | "Bisschop 'Joannes Gijsen' misbruikte twee jongens"

De vorig jaar overleden bisschop Joannes Gijsen (1932-2013) heeft twee jongens misbruikt. Dat bevestigt het bisdom van Roer- mond. Bisschop Frans Wiertz biedt de slachtoffers zijn excuses aan. De klachtencommissie van de katholieke kerk heeft twee klach- ten tegen Gijsen gegrond verklaard. De commissie noemt geen namen, maar het bisdom Roermond erkent dat het om Gijsen gaat. De twee klachten gaan over het betasten van de geslachtsdelen van twee minderjarige jongens. In 1959 in Valkenburg, waar Gijsen kapelaan was en in 1961 in Kerkrade, waar Gijsen leraar op het seminarie Rolduc was.
 
Gijsen werd in 1972 in Rome tot bisschop van Roermond benoemd. Hij stond bekend als eigenzinnig, maar oerconservatief en kwam daardoor nog- al eens in conflict met de progressieve koers van andere Nederlandse katholieke kerkleiders. In de jaren 70 en 80 kwam hij geregeld in het nieuws met zijn behouden standpunten over abortus, euthanasie en het katholieke onderwijs. In 1993 nam hij uit gezondheidsredenen ontslag en vertrok naar een klooster in Oostenrijk.
 
Drie jaar later werd hij bisschop op IJsland en in 2007 kwam hij terug naar Nederland. Gijsen werd in de laatste jaren van zijn leven veelvuldig in verband gebracht met geruchten over seksueel misbruik van kinderen binnen katholieke instellingen. Hij werd beschuldigd van betrokkenheid bij en/of kennis van seksueel misbruik. In de jaren 50 was hij al beticht van gluren. Ook in Reykjavik werd zijn naam in verband gebracht met onoor- bare praktijken.
 
 
bronnen: Gay.blog.nl / NOS.nl / YouTube.com