zaterdag 9 maart 2019

België - Brussel - Utopia | Neem deel aan de enquête voor 50-plussers met Hiv

Utopia in Brussel onderzoekt de vormingsbehoeften van "vijftigplussers met Hiv". Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) is verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens.

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen: 
   Hiv en de behandeling ervan  
   De relatie met de professionele zorgverstrekkers en de HIV-verenigingen
   Het affectieve luik
   Het sociale luik 
   De diensten

Deelname aan deze enquête is vrijwillig. De verzamelde gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Zij zullen worden gebruikt voor een reflec- tie over de activiteiten, met name in het educatief werk nodig voor het verbeteren van de gezondheid van personen die leven met Hiv van 50 jaar of ouder.

Klik hier voor:  De Enquête 

bronnen: BeOut.be / Facebook.com - BeOut.be