dinsdag 12 juni 2018

Zeeland - 'Regenboogprovincie' | "Zeeland is de tiende Regenboogprovincie" ‼

Zeeland Regenboogprovincie  →  De provincie Zeeland is de tiende Regenboogprovincie van Nederland. Het voorstel van GroenLinks om 'Regenboogprovincie' te worden leidde de afgelopen tijd tot veel discussie - maar uiteindelijk ging een ruime meerderheid van de Provinciale Staten akkoord.

Door Regenboogprovincie te worden, geven provinciale overheden een duidelijk signaal af dat ze de veiligheid en sociale acceptatie van de LHBT ge- meenschap actief willen stimuleren. Ook zetten "Regenboogprovincies" actief in op samenwerking met maatschappelijke organisaties zoals het COC. Uit onderzoek van het 'ministerie van OCW' blijkt dat Regenbooggemeenten en –provincies vaker speciaal beleid ontwikkelen voor de LHBT gemeen- schap dan overheden zie zich niet hebben aangesloten bij het Regenboogproject.

Lees verder op de website van GaySite.nl:  "Zeeland is de tiende Regenboogprovincie"
                                             
                                                           
Zie ook:
bronnen: GaySite.nl / Facebook.com – GaySite.nl