donderdag 25 september 2014

D66 stelt vragen over sluiting Homo-ontmoetingsplek "Parkeerplaats Leikant"

Naar aanleiding van een beleidswijziging in de gemeente Goirle zal de Homo-OntmoetingsPlaats (HOP) achter de parkeerplaats Leikant aan de A58 op korte termijn worden opgeheven. De burgemeester van Goirle, mevrouw Rijsdorp, heeft naar aanleiding van de voorgenomen beleidswijziging aangekondigd dat door het Openbaar Ministerie en de politie consequent zal worden gehandhaafd mochten de ontmoetingen zich op die plek blijven plaatsvinden. Tevens heeft de burgemeester aangeven niet mee te willen werken met het zoeken naar een alternatief voor een HOP binnen de gemeente met een vergelijkbare toegankelijkheid. De parkeerplaats Leikant aan de A58 is een onderdeel van de HOP maar is op het grondgebied van de gemeente Tilburg.

Het recreatiegebied - dat al meer dan dertig jaar openbaar toegankelijk is - heeft een nieuwe eigenaar. Deze nieuwe eigenaar heeft de locatie Gil- zerbaan 2, het gehele bosgebied erachter en de stallen aan de Gilzerbaan 4 gekocht om hier een paarden-oefengebied met manege en stoeterij te vestigen, waarvoor het gehele gebied moet worden afgesloten met een hekwerk. Hierdoor is 't gebied, inclusief het bos, straks ook niet meer toe- gankelijk vanaf de parkeerplaats Leikant.

Indien er geen oplossing wordt gevonden zou het opheffen van de HOP tot confrontaties kunnen leiden tussen enerzijds de politie en anderzijds de HOP bezoekers. In mei 2008 heeft er op initiatief van de burgemeester van Goirle reeds een buitenproportionele politie actie plaatsgevonden op de desbetreffende HOP. Deze politie actie is destijds landelijk in het nieuws gekomen als "homo-razzia" en heeft zelfs geleid tot Kamervragen. De toenmalige burgemeester van Tilburg, Ruud Vreeman, was niet op de hoogte van dit politieoptreden, hoewel het ook het grondgebied van Tilburg betrof en overleg met hem had moeten plaatsvinden. Burgemeester Vreeman was ontstemd over deze zaken en heeft toen laten weten: "Dit was eens maar nooit weer".

Raadslid Sedi van Loon heeft namens D66 Tilburg vragen (PDF-bestand) hierover gesteld aan College van Burgemeester en Wethouders van Tilburg. Zij wil weten of het college, met name burgemeester Noordanus, al op de hoogte is van de nieuwe ontwikkelingen in Goirle en of er contact zal worden opgenomen met de burgemeester van Goirle om een nieuwe politie actie te voorkomen.

bronnen: Tilburgers.nl  Paula Anguita & Roland SamuĂ«ls / YouTube.com
    Video uit 2008:  Burgemeester Ruud Vreeman van Tilburg betreurt politieactie op Homo-ontmoetingsplaatsen 'Leikant' en 'Lage Aard' ‼